Formålet

Kompetencefonden for butiksfunktionærer i De Selvstændig Brugsforeninger har til formål, at sikre en udvikling af medarbejdernes erhvervsrelaterede kompetencer for at bevare og styrke disses beskæftigelsesmuligheder samt styrke brugsforeningernes konkurrencekraft.
Formålet med Uddannelsesfonden er at sikre, at uddelere ansat i De Selvstændige Brugsforeninger får relevant og tilstrækkelig uddannelse til at fastholde og udvikle De Selvstændige Brugsforeningers position som lokalområdets foretrukne indkøbssted samt styrke indtjeningen og De Selvstændige Brugsforeningers konkurrenceevne med henblik på en fortsat udvikling af Brugsforeningerne.

Hvem kan søge?

Aftalerne omfatter medarbejdere, som er ansat under aftalen mellem Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening og Danmarks Leder Organisation om ansættelsesvilkår for butiksfunktionærer eller ansat som uddeler, filialuddeler eller direktør på overenskomst mellem samme parter (overenskomsterne 3.78.0 - 3.78.3 - 3.78.5).

Ansøg om tilskud nu: